5 juli 2017

Individuele cursus

Als u niet in staat bent om naar de groepslessen te komen (omdat u bijvoorbeeld in het buitenland woont), dan is het ook mogelijk om de cursus individueel en op afstand te volgen. U spreekt met de docent de maandelijkse deadlines af.

Na het inlevermoment bespreekt u met de docent de gang van zaken in een Skype- of Facetime-gesprek. Deze gesprekken duren vijftien minuten en daarin krijgt u feedback. U wordt natuurlijk ook gewoon achter de broek gezeten – onze docenten zijn immers streng.

U kunt aangeven door welke docent u begeleid wenst te worden. Een overzicht van de docenten staat hier.

Dit individuele traject biedt u duidelijk meer persoonlijke aandacht en is daardoor duurder dan het traject met de groepslessen. De prijs van de individuele cursus is 750 euro (inclusief BTW).

De individuele cursus wordt ook aangeboden in het het Engels / The individual course is also available in English. Read more.

Interesse? Mail!